Documentatie

Voor alle tours geldt dat het verkennen van de omgeving centraal staat.

Daartoe bezoeken we

- gedeelten van de frontlinies die door hun ligging veelzeggend zijn voor de strategische waarde van landschappelijke bijzonderheden.

- tal van plaatsen die op één of andere manier kenmerkend zijn geweest voor het verloop van de Eerste Wereldoorlog.

- musea en exposities in bezoekerscentra, die door hun collectie het verleden doen herleven.

- allerlei monumenten die de herinnering aan gesneuvelde militairen levend houden.

- een zorgvuldige selectie van begraafplaatsen waarbij gelet is op hun bijzondere ligging, het type of opmerkelijke graven die een nadere inspectie rechtvaardigen.

In veel gevallen maken wij gebruik van loopgravenkaarten, ansichtkaarten, foto's en gevalsbeschrijvingen. Ook gedichten en citaten van auteurs, die hun frontervaringen hebben opgetekend, worden in de rondleidingen betrokken.

Al met al zullen wij u gedurende de tours met een breed scala van aspecten, die onlosmakelijk met de Eerste Wereldoorlog zijn verbonden, laten kennismaken.